Wdrożenia pomoc

Question:

Current behavior:

Desired behavior

Repl link:

code snippet

Witamy serdecznie!

Czy możesz udostępnić swój kod? Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem:

2 Likes

Wydaje mi się, że znalazłem Twój profil konta Replit, ale ostatnia publiczna odpowiedź, w której dokonałeś zmian, dotyczy bitcoinów sprzed 2 tygodni. Czy Twoja odpowiedź jest prywatna? jeśli tak, czy możesz upublicznić to i wysłać nam link zgodnie z instrukcjami @boston2029 ? pozwala nam to na dalszą pomoc. Czy możesz też bardziej opisać swój problem? Nie możemy Ci pomóc, nie wiedząc, w czym tkwi problem.

(I think I found your replit account profile, but the latest public repl you have made changes with is 2 weeks ago about bitcoins. Is your repl private? if so, can you make it public and send us the link according to @boston2029 ’s instructions? it allows us to further assist you. Also, can you describe your problem more? We cannot help you without knowing what is the problem.)

For other people who want to help, this is the replit account: https://www.replit.com/@Karol-MariuszMa

2 Likes

Witam potrzebuje pomocy która to pomoże mi przejść cały proces do uzyskania profit nigdy wcześniej nie robiłem tego typu zadań i wiem ze sobie nie poradzę nie mam nikogo kto by mi pomógł proszę o pomoc z przyjemnością się odwdzięcze

https://replit.com/@Karol-MariuszMa/sat-hunter-5

Cześć @Karol-MariuszMa!
Podany link prowadzi do strony 404. Czy jesteś pewien, że adres URL jest poprawny?


Hi @Karol-MariuszMa !
The link you have provided leads to a 404 page. Are you sure the url is correct?

Yeah the URL is correct. Seems to be private.

2 Likes