İnternetdə tapmaq istədiyim həll

Ətrafımdakı mövcud problemləri necə həll edəcəyim barədə düşünməyə dəyər. Çıxış yolunu internetdə axtarmaqda görürəm.

1 Like

@natali20011993 could you clarify what you need help with?

4 Likes

Cəmiyyətə xoş gəlmisiniz, @natali20011993! Bizdən nə soruşmaq istərdiniz? Kodunuzla bağlı köməyə ehtiyacınız var və ya bu, Replit ilə bağlı səhvdir?


Welcome to the community, [op_poster_username]! What is your question? Do you need help with your code or is this a bug with Replit?