Hi Replit Team can you help me i need you help

Xin chào Replit Teams,

Tôi là Sleiz. Tôi là người tạo ra Replit có ID @Truong-Viet-Anh

Tôi đang viết email này để yêu cầu bạn xóa file “Nhây V2.0” khỏi Replit của bạn. File này chứa thông tin nhạy cảm và tôi muốn đảm bảo rằng nó không còn tồn tại trên mạng.

Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Trân trọng!

Xin chào @SleizIuEmVcl, chào mừng bạn đến với diễn đàn!
Đây là tập tin gì?
Bạn có thể gửi nội dung của tập tin hoặc ảnh chụp màn hình không?
Cảm ơn!


Hi @SleizIuEmVcl , welcome to the forums!
What file is this?
Can you send the file’s contents or a screenshot?
Thanks!

@Replitt

I can’t cap because of the lag